boox.png

מצעד הספרים

 

זהו פרויקט לעידוד הקריאה מטעם משרד החינוך.

מטרתו לעודד בני נוער לקרוא ספרים ולהקנות את יכולת ההבנה וההנאה בקריאת ספר.

התחרות:

על כל תלמיד לקרוא לפחות 2 ספרים (כל המרבה הרי זה משובח!).

כל תלמיד יגיש משימה עיונית או משימה יצירתית,

למשל: ציור, צילום, מצגת, המחזה, משחק, פרסומת לספר, כרזה, סימניות מיוחדות, כריכות ספרים חדשים, קומיקס. ניתן להיעזר במורות לאמנות.

כל העבודות יוצגו בספריית בית הספר.

 

יום הבחירות

בחודש מאי יתקיים יום הבחירות ובו כל תלמיד יצביע עבור הספר האהוב ביותר.

מצגת תיעוד "מצעד הספרים"

לשנת תשע"ט